Ánh sáng trong truyền hình

18 Tháng Chín, 2022 admin 0

Đôi điều cần biết Đôi điều cần biết Nhiệt độ màu: Khi người ta đem một vật thể đen thuần nhất (vật thể hấp thụ […]